Luzicka cesta.cz a elektronická kronika
Pomořansko
Poznaňsko
Čechy
Slezsko
dnešní Polsko
Home
Mapy
Dnešní podoba
Historie
Archeologie
Pověsti
Otazníky
V.I.P.
Letopočty
Rok:1907 (25.9.)
Událost: Zasypání horníků v Zákolanech.
Na dole Felix došlo k zasypání šesti horníků provalenými podzemnimi vodami.
Vyproštěni byli po sedmi dnech již mrtví Müller, Salaba, Vojtěch, Machalický, Mencl a Kovařík. 
Odkaz na podrobnosti: SVĚTOZOR č.52, rok 1907
Kramarská píseň o katastrofě na dole Felix byla napsána mikovickým kovářem Františkem Majrichem. Text je uložen v Okresnim muzeu od roku 1958 jako dar paní Josefy Harcové.
Navrhovatel: email: ingmajrich@seznam.cz
Datum: 27.7.2008
 

Rok: 8.a 9.stol.
Událost: Pravděpodobná doba vybudování palisádového kruhového opevnění prům.asi 70 m na k.ú.Kralupy na údolní nivě Vltavy pod útesy HOSTIBEJKA. Užívání asi až do konce sjednocovacích válek slovanských kmenů v Čechách.
Odkaz na podrobnosti: Vlastní hypoteza
Navrhovatel: email: ingmajrich@seznam.cz
Datum: 16.3.2009
 

Rok: 806
Událost: Karel Veliký uložil poraženým Slovanům poplatek, ale jeho uznání potvrdil až kníže Václav. Do té doby nedokumentované konflikty s Franky.
Odkaz na podrobnosti: Bohatě doloženo.
Navrhovatel: email: ingmajrich@seznam.cz
Datum: 16.3.2009
 

Rok: 805 a 806
Událost: Porážka spojených franských vojsk u Kanburgu. Slované při tom museli ustoupit až za Vltavu.
Odkaz na podrobnosti: Letopisec Fredegard
Navrhovatel: email: ingmajrich@seznam.cz
Datum: 16.3.2009
 

Rok: 8.stol.
Událost: Karel Veliký porazil Avary na jejich území. V jeho vojsku byly české a moravské voj.jednotky.
Odkaz na podrobnosti: Bohatě doloženo.
Navrhovatel: email: ingmajrich@seznam.cz
Datum: 16.3.2009
 

Rok: 8.stol.
Událost: Severně od Krušných Hor bojovali Frankové, Sasové i Durynkové se Slov.kmeny a porazili je.
Odkaz na podrobnosti: Bohatě doloženo.
Navrhovatel: email: ingmajrich@seznam.cz
Datum: 16.3.2009
 

Rok: Markomané v Čechách:
Událost: Řím.legie dorazily k Dunaji a počalo jejich zásobování z barbarika. Obchod i se slovanskými otroky byl založen Markomany a dále veden Židy do celé Evropy i s výrobou s eunuchů.
Odkaz na podrobnosti: V.V.Tomek: Židé snad byli v pražské kotlině za Markomanů. D.Třeštík-dílo.
Navrhovatel: email: ingmajrich@seznam.cz
Datum: 16.3.2009