Luzicka cesta.cz a elektronická kronika
Pomořansko
Poznaňsko
Čechy
Slezsko
dnešní Polsko
Home
Mapy
Dnešní podoba
Historie
Archeologie
Pověsti
Otazníky
1.    Jak dnes hledat zbytky dávných památek? Nejbohatším zdrojem názvů pro hledání v terénu jsou mapy Stabilního katastru z let 1840 - 1860, který obsahuje v mapách (měřítko 1:2880) místní názvy v takové úplnosti jako nic podobného. Místní názvy mohou mnohé napovědět.
Stejně bohatý zdroj informací je Müllerova, Komenského, Palackého mapa atd.

2.    Kde jsou pozůstatky; infrastruktury otrokářských cest, které byly v plném provozu asi již od doby Markomanů až do doby Boleslava Pobožného - našeho největšího organizátora obchodu se slovanskými otroky, na kterém se bohatě živily i kláštery.

3.    Které orientační body na dálkových cestách sloužily vojákům  a obchodníkům?

4.    Proč ve volné krajině mezi Prahou a Roudnicí jsou na nejstarších trasách Lužické cesty tvrze, dvory a pozdější zámky vždy bokem od zachovaných cest.

5.    Archivy bývalých panství jsou dnes soustředěny pod odbornou péči státu a jsou většinou neprobádány. Co lze z nich vytěžit, dokázali vědci Palacký a Pekař. Vše ostatní čeká na mladé vzdělané následovníky.

6.    Kde leží Vogastiburk a Kanburk, dějiště bitvy sjednocených českých kmenů pod velením franského kupce Sáma, kde byli poraženi Frankové Karla Velikého.

7.    Kde na Lužické cestě jsou místní názvy jako Strážné, Strážiště, Hrádek apod.

8.    Jak je možné, že již v roce 1088 je vesnice na Svatojirském potoce u Kralup nad Vltavou uváděna pod názvem "Kamenný most" a na jaké cestě byl ten kamenný most vybudován.

9.    Proč cesta z Pražské kotliny byla vedena do Roudnice tak jak je výše popsáno.

10.  Je Svatováclavský kult tisíciletým soustavným odůvodňováním českého kapitulantstvím a slovanské nesnášenlivosti, který se tak hodil nacistickému Německu?

11.  Kde bylo v Pražské kotlině místo před největším evropským trhem na otroky severně od Alp (Ibn Jakub), když tržiště bylo na Malé Straně v ulici stejného názvu Tržiště?
Nebyla to snad plošina na hradčanském návrší, které bylo snadno střeženo a dodnes se tam údajně vyskytují prameny?

12.  V terénu nutno najít trasu Lužické cesty v prostoru - Dubé u Mělníka.
                                                                                - Vápno
                                                                                - Kozí Hřbety u Suchdola

13.  Jak nejvhodněji evidovat a chránit před úplným zničením zbytky prastarých cest.

14.  Na Moravě se zdají být doklady o christianizaci pohanských Slovanů v zachovaných cyrilometodějských křížích, je v Čechách zachována podobná symbolika?

15.  Kde ležel na katastru Kralup nad Vltavou rybník Poláček?

16.  Kdy byly vybudovány kralupské rybníky a kdy byly zrušeny?

17.  Kdy bylo vybudováno opevněné místo pod Hostibejkem?