Luzicka cesta.cz a elektronická kronika
Pomořansko
Poznaňsko
Čechy
Slezsko
dnešní Polsko
Home
Mapy
Dnešní podoba
Historie
Archeologie
Pověsti
Otazníky
Alois Jirásek:            STARÉ POVĚSTI ČESKÉ /Vilímek 1930/ Lucká válka./ Velká cesta Levý Hradec Únětice, kolem Lysolají a přes
                                dědinu Holíšovicú na Pražský Hrad.

Augustin Sedláček:   HRADY , ZÁMKY A TVRZE KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO /Argo s.r.o. 1995/ jak byly známé na konci 19. stol.

Charvát:                    Dálkový obchod v ranném středověku v Evropě.

Henning ,Kouřil
Charvát /1992-1998/:  Otrokářská pouta v archeologických nálezech .

Otakar Špecinger:      Bitva na Turském Poli . /2003 / Doznívání Husitských Válek v severních Čechách

Dieter Breuers:           Na hradech, v klášterech v podhradí /Středověk jak ho neznáte/ 1994 by Gustav Lübbe Verlag GmbH, Bergisch
                                 Gladbach. Použito pro časovou i místní podobnost ve středočeském prostoru.

                                    Zmasakrování Slovanů a Sasů za Karla Velikého.                     str.57
                                    Židé v evropských městech v době římské.                               str.105
                                    Otroctví v Evropě a život v městech a na venkově.                      str.166 
                                    Kolonizace Východní Evropy.                                                  str.170
                                    Organizace válečného tažení                                                   str.179
                                    Za mongolským vojskem táhli tucty obchodníků.
                                    s pytli lan na svázání zajatců.                                                  str.318
                                    Starosti na cestách a jak cesty vypadaly.                                 str.355
                                    Židé v Evropě za Karla Velikého.                                               str.371

Josef Hons:                Když měříčkové, rybnikáři a trhani krajem táhli. Mladá fronta 1961.

                                     Za jantarem.                                                                           str.188
                                     Zemské stezky.                                                                      str.192
                                     Císařské silnice                                                                       str.202
                                     Jan Kryštof Müller                                                                    str.285