Luzicka cesta.cz a elektronická kronika
Pomořansko
Poznaňsko
Čechy
Slezsko
dnešní Polsko
Home
Mapy
Dnešní podoba
Historie
Archeologie
Pověsti
Otazníky
V.I.P.
Letopočty
Příjmení: z Dražic
Jméno: Jan IV
Vztah k Lužické cestě: Pražský biskup, pravidelný návštěvník letního sídla pražských biskupů na roudnickém hradě. V roce 1333 dal postavit přes Labe kamenný most, třetí v Čechách nahražující brodění a dřevěné lávky, kterými LC překonávala Labe. 
Cesta byla dříve, již asi za Keltů a Markomanů, významnou spojnicí severu Evropy s kotlinou, později nazývanou "českou", než byly zvládnuty přechody přes pohraniční hory.
Odkaz na podrobnosti: Podřipské muzeum Roudnice nad Labem
email: podripskemuzeum@centrum.cz
Navrhovatel: email: ingmajrich@seznam.cz
Datum: 27.7.2008